345 eredua. Borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeak, pentsio plan eta funtsak, ordezko sistemak, gizarte aurreikuspeneko mutualitateak, aurrezpen sistematikoko banakako planak, enpresaburuen gizarte aurreikuspeneko planak eta menpekotasun aseguruak. Urteko aitorpena.

Izapidetu

Epeak

Irekita

Aitorpena urte bakoitzeko urtarrilean aurkeztuko da, egutegiko aurreko urteari dagokionez.

Informazio gehiago

Aitorpenaren xedea da bazkide arrunten edo partaideen zerrendari buruzko urteko informazioa ematea, bai eta bazkide horiek egindako ekarpenei edo kontribuzioei buruzkoa ere, edo, hala badagokio, haiei zerga-egozpena egiten zaienei buruzkoa.

Hartzaileak:

Borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeak, erakunde horien bazkide babesleak, pentsio-funtsen erakunde kudeatzaileak, pentsio-planen sustatzaileak, gizarte-aurreikuspeneko sistema alternatiboei atxikitako enpresak edo erakundeak eta gizarte-aurreikuspeneko mutualitateak.

Araudia:

Zer behar dut?

    • Zertifikatu digitala
    • 345 ereduko aitorpena online bete eta telematikoki bidal daiteke, Egoitza Elektronikoaren bidez.

Soilik telematikoki izapidetuko da.

Izapidetu