346 eredua. Nekazaritzan, abeltzaintzan edo basogintzan jarduteak eragindako dirulaguntzen, kalte-ordainen edo laguntzen urteko aitorpen informatiboa.

Izapidetu

Epeak

Irekita

Urte bakoitzeko urtarrilaren lehen hogeita hamar egun naturaletan, aurreko urtean ordaindutako diru-laguntza, kalte-ordain edo laguntzei dagokienez.

Informazio gehiago

Aitorpen honen helburua da aurreko urtean ordaindutako edo ordaindutako erakunde publiko edo pribatuek emandako edo aitortutako nekazaritza-, abeltzaintza- edo baso-jarduerak gauzatzearen ondoriozko diru-laguntzen, kalte-ordainen edo laguntzen urteko informazioa ematea.

Hartzaileak:

Nekazaritza-, abeltzaintza- edo baso-jarduerak gauzatzetik eratorritako diru-laguntzak, kalte-ordainak edo laguntzak ematen edo aitortzen dituzten erakunde publiko edo pribatuak, bai jarduera horien emaile gisa, bai beste erakunde edo instituzio batzuen kontura ordaintzeko arduradun gisa.
Diru-laguntza ematen duen erakundea Espainian bizi ez bada, diru-laguntza, kalte-ordain edo laguntzen kudeaketaren ardura duen erakunde egoiliarrak bete beharko du aurreko lerrokadan aipatutako betebeharra.

Araudia:

Zer behar dut?

  • Zertifikatu digitala

Nahitaezkoa da aurkezpen telematikoa

Izapidetu