390 eredua. BEZ. Aitorpen-likidazioa.

Izapidetu

Epeak

Irekita

Urteko aitorpen-likidazioari dagokion urtearen hurrengo urtarrilaren 1aren eta 31ren artean. 

Aurkeztu beharreko agiriak

Ordezko aitorpenen kasuan aurkezteko zioa azaltzen duen idazkia erantsi beharko da.

Informazio gehiago

Zergak araubide erraztuaren bidez ordaindu behar dituzten zergadunek balio erantsiaren gaineko zergako aitorpen-likidazioa aurkeztea. Urtekoa eta azken hiruhilekoa likidatzekoa.

BEZaren araudiak enpresaburu edo profesionaltzat jotzen dituenak

Araudia:

Zer behar dut?

Bertaratuta telematikoki aurkeztera behartuta ez daudenentzat. Foru Ogasunaren bulegoetan aurkeztuko da konpentsatzekoa edo hutsa balitz, eta finantza erakunde laguntzaileetan sartzekoa balitz.

Izapidetu