391 eredua. BEZ. Araubide erraztua. Aitorpen-likidazioa.

Izapidetu

Epeak

Irekita

Urteko aitorpen-likidazioari dagokion urtearen hurrengo urtarrilaren lehenengo hogeita hamar egun naturaletan.

Aurkeztu beharreko agiriak

Ordezko aitorpenen kasuan aurkezteko zioa azaltzen duen idazkia erantsi beharko da.

Informazio gehiago

Zergak araubide erraztuaren bidez ordaindu behar dituzten zergadunek balio erantsiaren gaineko zergaren aitorpen-likidazioa aurkeztea. Urtekoa eta azken hiruhilekoa likidatzekoa.

BEZaren araudiak enpresaburu edo profesionaltzat jotzen dituenak, zergak araubide erraztuaren bidez ordaindu behar dituztenak.

Normativa:

Zer behar dut?

Bertaratuta telematikoki aurkeztera behartuta ez daudenentzat. Foru Ogasunaren bulegoetan aurkeztuko da konpentsatzekoa edo hutsa balitz, eta finantza erakunde laguntzaileetan sartzekoa balitz.

Izapidetu