411 eredua: Kreditu erakundeetan gordailututakoaren gaineko zerga. Autolikidazioa.

Epeak

Itxita

Uneko zergaldi bakoitzeko uztailaren 1etik 31ra bitartean, biak barne.

Zergaldiari dagokion urtearen hurrengo urteko uztailaren 1a eta 25a bitartean, biak barne, aurkeztu ahal izango da 411 eredua, baldin eta haren ondoriozko zerga zorra bankuan helbideratuta ordaindu nahi bada.

Informazio gehiago

Arabako Foru Aldundiak ordainaraziko du kreditu erakundeetako gordailuen gaineko zerga, baldin eta erakundearen egoitza nagusia edo sukurtsalak, non hirugarrenen funtsak gordetzen diren, Arabako Lurralde Historikoan kokatuta badaude.

Zer behar dut?

    • Ziurtagiri digitala
    • Ontzi jokoa

Egoitza elektronikotik egin beharreko izapidea.