548 eredua. Jasanarazitako kuoten informazio aitorpena

Epeak

Irekita

Zergak sortzen denaren ondorengo hilaren lehenengo 25 egutegi egunetan aurkeztuko da.
Aitorpenak Arabako Lurralde Historikoan kokatutako titular beraren establezimendu guztiak jasoko ditu.

Informazio gehiago

Xedea: Fabrikazioaren gaineko zerga berezien xede diren produktuen eskuratzaileei jasanarazitako kuotei buruzko informazio aitorpena aurkeztea

Hartzaileak: Fabrikazioaren gaineko zerga berezien produktuen gordailuzain baimenduak (fabrikak eta gordailu fiskalak) 

Zerga Bereziak arautzen dituen 1/1999 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuaren 14. artikuluak arautzen duenez, subjektu pasiboek sortutako kuoten zenbatekoa jasanaraziko diete fabrikazioaren gaineko zerga bereziak dituzten gaien erosleei, eta azken horiek jasatera behartuta daude. Artikulu horrek berak hau ere xedatzen du: etendura araubidearen araberako ekoizpena, eraldaketa edo biltegiratzea besteren kontura egiten denean, subjektu pasiboak jasanaraziko du eragiketaren onuradun denari sortutako kuoten zenbatekoa.

443 Foru Agindua 2013-06-21. 

  • Tramitación presencial. Servicio de Tributos Indirectos - Sección de IVA e Impuestos Especiales del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos.
  • Helbideak eta telefonoak