554 eredua: Alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zergak. Alkoholaren fabrika eta gordailu fiskaletako eragiketen aitorpena

Epeak

Irekita

Sortzapenak gertatu eta ondoko bigarren hilaren edo sortzapenak gertatu diren hiruhilekoa amaitu eta ondoko hilaren lehenengo bost egun baliodunetan aurkeztu beharko dira.

Informazio gehiago

Alkoholaren fabrika eta gordailu fiskaletako eragiketak jasotzen dituzten aitorpenak aurkeztea, baita izakinak baino ez dauzkatenean ere.

Hartzaileak: Alkoholaren fabrikak eta gordailu fiskalak

  • Bertaratuta. Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko Zeharkako Zergen Zerbitzuko BEZ eta Zerga Berezien Atalean.
  • Helbideak eta telefonoak