566 eredua. Tabako lanen gaineko zerga. Autolikidazioa

Epeak

Irekita
  • Hileroko aurkezpena eta ordainketa: sortzapenak gertatzen diren hila amaitu eta hurrengo hilaren lehenengo hogeita bost egun baliodunetan aurkeztu beharko da.

Alabaina, likidazioaldian zehar karga tasak aldatzen badira eta ondorioz tasa bat baino gehiago aplikatu behar bada, subjektu pasiboek autolikidazio bat aurkeztu beharko dute tasa bakoitza aplikatu den aldi bakoitzeko, bai eta haren emaitzako kuota ordaindu ere.

Informazio gehiago

  • Tabako lanen gaineko zergari dagokion autolikidazioa aurkeztea.
  • Hartzaileak: Tabako lanen fabrikak, tabako lanen gordailu fiskalak eta tabako lanen hartzaile erregistratuak

205 Foru Agindua 2012-03-15.

  • Bertaratuta. Autolikidazioak Arabako Foru Aldundiaren laguntzaile jarduteko baimendutako kreditu edo aurrezki bankuetan aurkeztu behar dira, bai eta haien emaitzako kuotak ordaindu ere.
  • Harremanetarako