570 eredua. Hidrokarburoen gaineko zerga. Hidrokarburoen fabrika eta gordailu fiskaletako eragiketen aitorpena.

Epeak

Irekita

Sortzapenak gertatzen diren hila amaitu eta hurrengo hilaren lehenengo hogeita bost egun baliodunetan aurkeztu beharko da.

Informazio gehiago

  • Hidrokarburoen fabrika eta gordailu fiskaletako eragiketak jasotzen dituzten aitorpenak aurkeztea, baita izakinak baino ez dauzkatenean ere.
  • Hartzaileak: Hidrokarburoen fabrikak eta gordailu fiskalak

205 Foru Agindua 2012-03-15. 

  • Bertaratuta. Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko Zeharkako Zergen Zerbitzuko BEZ eta Zerga Berezien Atalean.
  • Harremanetarako