580 eredua. Tabako lanen gaineko zerga. Tabako lanen fabrika eta gordailu fiskaletako eragiketen aitorpena.

Epeak

Irekita

Sortzapenak gertatzen diren hila amaitu eta hurrengo hilaren lehenengo hogeita bost egun baliodunetan aurkeztu beharko da.

Informazio gehiago

  • Tabako lanen fabrika eta gordailu fiskaletako eragiketak jasotzen dituzten aitorpenak aurkeztea, baita izakinak baino ez dauzkatenean ere.
  • Hartzaileak: Enpresak. Tabako lanen fabrikak eta gordailu fiskalak

205 Foru Agindua 2012-03-15

  • Bertaratuta. Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko Zeharkako Zergen Zerbitzuko BEZ eta Zerga Berezien Atalean.
  • Helbideak eta telefonoa