630 eredua. Kanbio letretarako eta enbargoaren prebentziozko idatzoharretarako likidazio-sarrera

Epeak

Irekita

Zerga egitatea egin (kanbio letra edo enbargoaren prebentziozko idatzoharra emateko data) eta hogeita hamar egun baliodun.

Aurkeztu beharreko agiriak

 • Subjektu pasiboaren eta eskualdatzailearen IFZren fotokopia.
 • Letraren edo enbargoaren prebentziozko idatzoharreko agiri judizialaren jatorrizkoa eta fotokopia.
 • Atzerrian igorritako kanbio letrak direnean, moneta horrek dibisa merkatuan duen kanbioaren ziurtagiria edo egiaztagiria.

Informazio gehiago

Tramitación telemática exclusivamente para profesionales autorizados.

Ondare Eskualdaketak eta Egintza Juridiko Dokumentatuak egiteko laguntza programaren bidez beteko da 630 ereduaren autolikidazioa.

Behin beteta, Foru Ogasunaren bulegoetan aurkeztuko da ordainketa erakunde laguntzaile batean egin ondoren.

OGASUN BULEGOAK

Gasteizko ogasun bulegoa

 • Samaniego kalea, 14; P.K.: 01008
 • Telefonoa: 945 181 818
 • emaila: hacienda@araba.eus 
 • Ordutegia: 08:15 – 14:30 (Al-Or)  

Laudioko ogasun bulegoa

 • Herriko plaza, zk.g.; P.K.: 01400 
 • Teléfono: 946 725 483
 • emaila: ollodiohacienda@araba.eus 
 • Ordutegia: 08:00 – 14:30 (Al-Or)   

Guardiako ogasun bulegoa

 • San Juan plaza, 1 Samaniego etxea. P.K.: 01300 
 • Telefonoa: 945 600 135
 • emaila: ohaciendalaguardia@araba.eus     
 • Ordutegia: 08:15 – 14:30 (Al-Or)