654 eredua. Ibilgailuak

Epeak

Irekita

Oinordetzen autolikidazioak: gozamena azkendu eta sei hilabete hurrengo egunetik, epe arrunta amaitu eta sei hileko luzapen arruntarekin, eskatu beharrik gabe, eta, eskatu ondoren, luzapen arrunta amaitu eta sei hileko luzapen bereziarekin.

Dohaintzen autolikidazioak: gozamena azkendu eta hogeita hamar egun baliodun.

Aurkeztu beharreko agiriak

Informazio gehiago

654 ereduaren autolikidazioa Oinordetzen eta dohaintzen laguntza programa erabiliz egin beharko da. 

Eredua - Ibilgailuen dohaintza 

BETETZEKO JARRAIBIDEAK

IMPRIMAKIAK:

DOHAINTZEN KUOTAREN KALKULAGAILUA

351/2020 Foru Agindua

Autolikidazio hau Ogasunaren bulegoetan aurkeztuko da, erakunde laguntzaile batean ordaindu ondoren, ordaintzeko kuota ateratzen bada. 

Ogasunaren bulegoak