781 eredua. Etxebizitza kontuen, higiezinen zaharberritzeen eta higiezinen errentamenduen aitorpen informatiboa. Urteko aitorpen informatiboa.

Izapidetu

Epeak

Irekita
  • Urte bakoitzeko urtarrileko lehen hogeita hamar egun naturaletan, aurreko urte naturalari buruzko informazioari dagokionez, erregelamenduz ezartzen diren formalizazio- eta xedapen-baldintzak betetzen dituzten kontuetako zenbatekoak gordailatzen dituzten kreditu-erakundeen kasuan, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren kuota osoaren kenkaria egiteko, etxebizitzako inbertsio gisa, 87.5.b) artikuluan ezarritakoaren arabera. 33/2013 Foru Araua, azaroaren 27koa, Pertsonen Errentaren gaineko Zergari buruzkoa
  • Hurrengo urteko urtarrilaren 1etik 31ra bitartean, lurralde-administrazio publikoen kasuan aurreko urte naturalari buruzko informazioari dagokionez, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamenduaren 123. artikuluko 14. puntuan adierazitakoari dagokionez (abuztuaren 1eko 40/2014 Foru Dekretua).

Informazio gehiago

Hartzaileak:

  • Finantza-erakundeak.
  • Administrazio publikoak.

Araudia:

Zer behar dut?

  • Ziurtagiri digitala

Nahitaezkoa da aurkezpen telematikoa

Izapidetu