518/519/520 ereduak. Zerga bereziak. Lanaren aitorpenak

Epeak

Irekita
 • 518 eredua: eragiketa hasi eta egun baliodun 1 lehenago gutxienez.
 • 519 eredua: dagokion gorabehera gertatu eta berehala.
 • 520 eredua: jarduera aldia amaitzen den eguna, lanaren aitorpenean eta/edo, hala badagokio, lan eragiketetako gorabehera orrian adierazitakoaren arabera.

Informazio gehiago

Xedea: Alkoholaren eta edari alkoholdunen gaineko zerga. Lanaren aitorpenak. Baldintza formalak betetzea lanaren aitorpenak, gorabehera orriak eta alkoholaren eta edari alkoholdunen gaineko zergaren xede diren produktuen eragiketen emaitzak aurkezteko.

Hartzaileak: Alkoholaren fabrikak eta gordailu fiskalak eta edari deribatuen fabrikak eta gordailu fiskalak.

1- Lanaren aitorpena (518 eredua) eragiketa hauek dokumentatzeko erabiliko da:

 • Destilatu, zuzendu eta deshidratatzeko eragiketak alkoholaren fabriketan.
 • Destilazio eragiketak edari deribatuen fabriketan.
 • Desnaturalizazio eragiketak alkoholaren fabrika eta gordailu fiskaletan


2- Lan eragiketetako gorabehera orriak (519 eredua) gorabehera hauetakoren bati lotuta egon ahalko dira:

 • Eragiketak ez hastea.
 • Lan eragiketak etetea.
 • Lan eragiketei berrekitea.
 • Lan eragiketak bertan behera uztea.

Gorabehera bakoitzarentzat aitorpen bereizi bat egin beharko da.

3- Lan eragiketetako emaitza orria (520 eredua): emaitza orri bat aurkeztuko da aurkeztutako lanaren aitorpen bakoitzeko.

1487 Foru Agindua 1998-11-27. [pdf]

518/519/520 ereduak. Zerga bereziak. Lanaren aitorpenak

518 eredua [pdf]

519 eredua [pdf]

520 eredua [pdf]

 • Tramitación presencial: Servicio de Tributos Indirectos - Sección de IVA e Impuestos Especiales del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos.
 • Helbideak eta telefonoak