Comunicación de modificación de base imponible por causa de concurso de acreedores y por créditos incobrables

Epeak

Irekita

Zuzentzeko faktura egin eta hilabeteko epean

Aurkeztu beharreko agiriak

Jakinarazpen idazkiarekin batera, ondoko agiri hauek aurkeztu beharko dira:

  • Zuzentzeko fakturen kopia
  • Zuzentzeko fakturak egin eta jaso izanaren egiaztagiria
  • Kreditu kobraezinei dagokienez, hartzekodunak zordunari erreklamazio judizial edo notarioaren errekerimendu bidez ordaintzeko eskatu diola egiaztatzen duten agiriak

Informazio gehiago

12/1993 zenbakiko Araugintzako Foru Dekretua

Balio erantsiaren gaineko zergaren Arautegiko 24. artikulua. Bertan, informazio gehiago aurkituko duzu konkurtsoagatik edo kreditu kobraezinengatik zerga oinarria aldatzeko epe, baldintza eta betebeharrei buruz.