null PR Obras Menores EUS

Obra txikientzako laguntzak

Programa hau Arabako Foru Aldundia Arabako Lurralde Historikoko toki erakundeekin finantza lankidetzan aritzeko tresna da. Inbertsio txikiak finantzatzeko laguntzak ematen dira, Arabako Foru Aldundiko Toki Ekonomia Garapenaren eta Lurralde Orekaren Sailak kudeatzen dituen inbertsio planen laguntzarik jaso ez badute.

Arabako Lurralde Historikoko kuadrillek, kontzejuek eta udalek (Gasteizkoa izan ezik) jaso ditzakete obra txikiak gauzatzeko programako laguntzak.

Lurralde Orekaren Saila

Foru Gobernu Kontseiluaren 248/2022 Erabakia, apirilaren 26koa. Onestea Kontseiluaren maiatzaren 25eko 313/2021 Erabakiaren bidez deitutako laguntza lerroaren deialdiaren ebazpena.

21/2013 Foru Araua, ekainaren 27koa, Auzo Harremanak sustatzeko ekimenetarako eta Arabako Toki Erakundeetan Obra Txikiak gauzatzeko laguntza programak arautzen dituena.

Foru Gobernu Kontseiluaren 310/2021 Erabakia, maiatzaren 25ekoa. Onespena ematea uztailaren 28ko 356/2020 Erabakiaren bidez onetsitako obra txikiak gauzatzeko 2021eko programaren laguntza emateko deialdia ebazteari

Foru Gobernu Kontseiluaren 313/2021 Erabakia, maiatzaren 25ekoa. Onespena ematea Arabako Lurralde Historikoko toki erakundeentzako laguntza lerroari, obra txikiak gauzatzeko 2022eko programaren barruan

Foru Gobernu Kontseiluaren 356/2020 Erabakia, uztailaren 28koa. Onespena ematea obra txikiak gauzatzeko 2021ko programaren barruan Arabako Lurralde Historikoko toki erakundeentzako laguntza lerroari. 

405/2019 Erabakia, ekainaren 25ekoa. Onespena ematea obra txikiak gauzatzeko 2020ko programaren barruan Arabako Lurralde Historikoko toki erakundeentzako laguntza lerroari. 

Foru Gobernu Kontseiluaren 609/2018 Erabakia, azaroaren 13koa. Onestea Arabako Lurralde Historikoko toki erakundeei laguntzak emateko deialdia, obra txikiak gauzatzeko 2019ko programaren barruan.

Prozeduraren ebazpena eta horren jakinarazpena ekainaren 27ko 21/2013 Foru Arauaren 21. artikuluan xedatutakoaren arabera egingo da.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Obra txikiak egiteko dirulaguntzak eskatzea. 2022ko deialdia

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Obra txikiak gauzatzeko dirulaguntzak justifikatzea. 2022ko deialdia

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi