null Ingurumen zerbitzuengatiko ordainketak

Ingurumen zerbitzuengatiko ordainketak

Ingurumen Zerbitzuengatiko Ordainketak lagundu egiten dute habitatak, fauna eta flora espezieak eta zaintzeko legezko espazio edo irudiak zaintzen.

IZOen hartzailea izan ahalko da edozein pertsona natural edo juridiko, publikoa zein pribatua, 400 biztanletik gorako biztanleria duten tokiko erakundeak kanpo utzita, Arabako Lurralde Historikoan erabileragatik, aprobetxamenduagatik edo jabetzagatik ingurumen zerbitzuak sortzen dituzten espazioen lursailen jabe badira edo erabilera eskubidea duten ustiategien jabe badira.

Jasangarritasun, Nekazaritza eta Natura Ingurunearen Saileko foru diputatua.

2023ko deialdia

128/2023 Foru Agindua, irailaren 28koa. Onestea 2023ko ekitaldiko deialdi publikoa, norgehiagoka bidez, ingurumen zerbitzuengatik ordaintzeko.

Oinarri arautzaileak

51/2011 Foru Dekretua, abuztuaren 2ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, onartu egiten da urriaren 19ko 50/2010 Foru Dekretuz onartu ziren lurralde historiko honetako ingurumen zerbitzuen ordainketei eta irabazi gabeko diruaren konpentsaziozko ordainketei dagozkien oinarri arautzaileen aldaketa.

Hilabete bat.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Larreen kontserbazioa - intereseko habitatak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Mehatxatutako floraren kontserbazioa

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Mehatxatutako faunaren kontserbazioa

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Zuhaitz berezien kontserbazioa

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi