Mehatxatutako floraren kontserbazioa

Epeak

Itxita
  • 15 egun ALHAOn argitaratzen denetik, eskatzeko.
  • Hilabete, baldintzak sinatzeko.
  • Urte amaiera, IZOren proposamena eta ukapena.

Aurkeztu beharreko agiriak

Eskaera

  • Jabetza eskriturak edo katastro justifikazioa.

  • Lurraren erabilera edo aprobetxamendu kontratua edo ordainagiria.

  • Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean izatearen ziurtagiria.

  • Kokapen planoa eskala egokian.