null Nahitaezko baimena babes bereziko eta ertaineko ondasun higiezinen gaineko jarduketetan

Nahitaezko baimena babes bereziko eta ertaineko ondasun higiezinen gaineko jarduketetan

Babes bereziko eta ertaineko ondasun higiezinen gaineko jarduketetarako udal lizentzia eman aurretik eman beharreko nahitaezko baimena. Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 46.1 artikulua).

Udalak

Historia eta Arkitektura Ondarearen Zerbitzua. Kultura eta Kirol Saila

Kultura eta Kirol Diputatuearen Foru Aginduaren baimena. 

Ebazpenerako gehienezko epea: hiru hilabete.

Administrazio isiltasunaren ondorioa: ezestea.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Babes bereziko eta ertaineko ondasun higiezinen gaineko esku-hartzeetarako nahitaezko baimena eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi