null Elkarte edo fundazioentzako dirulaguntzak, Arabako Lurralde Historikoan Gizarte Zerbitzuetan jarduera eremuaren barruan programak eta jarduerak garatzen laguntzeko

Elkarte edo fundazioentzako dirulaguntzak, Arabako Lurralde Historikoan Gizarte Zerbitzuetan jarduera eremuaren barruan programak eta jarduerak garatzen laguntzeko

1. Gizarteratzea eta garapen soziokomunitarioa.
2. Desgaitasuna duten pertsonen eta haien familien arreta, sustapena eta babesa.
3. Babesgabetasun egoeran dauden adingabeei eta haien familiei arreta ematea.
4. Landa eremuko adineko pertsonen sustapena.

Irabazi asmorik gabeko elkarteak eta fundazioak, horien jarduera deialdiaren helburuarekin bat badator.

Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen Administrazio Kontseilua

Elkarte edo fundazioentzako laguntza deialdia, Arabako Lurralde Historikoan gizarte zerbitzuen eremuko programa eta jarduerak garatzen laguntzeko. 2023ko ekitaldia

Hutsen zuzenketa, ekainaren 14ko ALHAOn (69. zk.) argitaratutako 2023/1745 iragarkian, elkarte edo fundazioentzako laguntza deialdiari buruzkoan, Arabako Lurralde Historikoan gizarte zerbitzuen eremuko programa eta jarduerak garatzen laguntzeko. 2023ko ekitaldia

Laguntzak ebazteko epea 4 hilabetekoa da.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Arabako Lurralde Historikoan Gizarte Zerbitzuetan jarduera eremuaren barruan programak eta jarduerak garatzeko laguntzak eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
ALHan Gizarte Zerbitzuetan jarduera eremuaren barruan programak eta jarduerak garatzen laguntzeko dirulaguntzak justifikatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi