null PR Programa de atención psicoeducativa EUS

Hezkuntza-psikologiako arreta programa

Gaixotasun mentala duten eta etxean bizi diren pertsonei arreta indibidualizatua emateko programa da, honako helburuak dituena:

 • Autonomia pertsonala sustatzeko garapen pertsonala eta soziala bultzatzea.

 • Ohiko etxebizitzan bizitzen jarraitzea erraztea, eta ahal den heinean egoitza batean bizitzea atzeratzea edo saihestea.

 • Gaixotasun mentala duten pertsonek eta/edo beren familiako kideek arrisku egoerak bizitzea saihesteko arazoak konpontzeko trebetasunak sustatzea.

 • Gaixotasun mentala duten pertsonen eta/edo beren familien babes faktoreak indartzea.

Gaixotasun mentala duten pertsonak, eta honako baldintzak betetzen dituztenak:

 • Araban erroldatuta egotea eskaria egiten den unean.
 • 18 eta 65 urte bitartean izatea.
 • Pertsonak eta familiak modu boluntarioan zerbitzuan parte hartu nahi izatea.
 • Adimen gaixotasun kronikoa diagnostikatuta edukitzea eta Osakidetzako adimen osasunaren sareko zentro batek jarraipena egitea (medikua eta soziala). Ez da onartuko osasun baliabide pribaturik.
 • Substantzia toxikoen, alkoholaren edo bestelako drogen kontsumo arazorik ez izatea eta/edo drogazaletasunen tratamendu berezituarekiko atxikidura egokia izatea.
 • Ez dute indarkeria jokaerarik edo ez dute jokaera eta/edo jarrera arazo larririk, egoitzan baldintza onetan mantentzea larriki oztopatu dezaketenik hain zuzen ere.
 • Osasun erakundeetan edo osasun eta gizarte erakundeetan etengabeko laguntza behar duen osasun egoera ez izatea.

GOFEren kudeaketako zuzendaritza

 • 8/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa.
 • 185/2015 Dekretua, urriaren 6koa, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako prestazioen eta zerbitzuen zorroari buruzkoa.

 • Foru Gobernu Kontseiluaren 40/2019 Foru Dekretua, abuztuaren 2koa. Onestea Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak ematen dituen zerbitzuengatik ordaindu beharreko prezio publikoak arautzea

 • Hutsak zuzentzea 2019-2764 iragarkian, Foru Gobernu Kontseiluaren abuztuaren 2ko 40/2019 Foru Dekretuarena. Onestea Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak ematen dituen zerbitzuengatik ordaindu beharreko prezio publikoak arautzea

 • 39/2006 Legea, abenduaren 14koa, Autonomia Pertsonala Sustatzeari eta mendekotasun-egoeran dauden pertsonak Artatzeari buruzkoa. EAO, 299. zk., 2006-12-15. 

 • 1051/2013 Errege Dekretua, irailaren 27koa, autonomia pertsonalerako eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeko sistemaren prestazioak arautzen dituena (Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legeak ezarritakoak).

Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: 6 hilabete eskaera egiten denetik. 

Administrazio isiltasunaren ondorioak: ezestea. 

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Hezkuntza-psikologiako arreta programa eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi