null PR Programas de apoyo al movimiento asociativo de personas con discapacidad EUS

Desgaitasuna duten pertsonekin lan egiten duten elkarteei laguntzea

Programa horien helburua desgaitasuna duten pertsonekin lan egiten duten elkarteekin eta erakundeekin lankidetzan aritzea da jarduerak garatzeko.

 

Laguntza programa honen xedea da desgaitasuna duten pertsonei zuzendutako erakunde eta elkarteek gizarte zerbitzuen alorrean garatzen dituzten zerbitzu eta jardueren finantzaketan laguntzea.

Desgaitasunaren alorrean lan egiten duten elkarteak eta fundazioak.

GOFEren kudeaketako zuzendaritza

Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa.

 

Uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua, diru-laguntzei buruzko lege orokorraren araubidea arautzen duena.

 

ALHko diru-laguntzei buruzko urriaren 19ko 11/2016 Foru Araua.

 

6/2016 Legea, maiatzaren 12koa, Euskadiko sektore sozialarena.

 

40/2015 Legea, sektore publikoko araubide juridikoarena.

Administrazio isiltasunaren ondorioak: ezestea. 

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Desgaitasuna duten pertsonekin lan egiten duten elkarteeentzako laguntza programa eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi