null PR Servicio de adopción nacional e internacional EUS

Adopzioak sustatzeko eta laguntza teknikoa emateko zerbitzua. Adopzio nazionalak eta nazioartekoak egiteko zerbitzua

Haurrak eta nerabeak babesteko espezializatutako lurralde zerbitzuaren barneko zerbitzua da, eta hauek dira helburu nagusiak:

 • Adopzioa eta adopzio familiak erakartzea sustatzea.
 • Adopzio aurreko derrigorrezko prestakuntza ematea.
 • Balorazio psikosoziala egitea.
 • Egokiak diren familia hautagaiak aukeratzea.
 • Adopzio familien eguneratutako zerrenda izatea.
 • Adopzioari buruzko informazioa ematea: prozedura, adopzioa nola egin eta ondorioak.

Adopzioaren ondorioz, umeak jatorrizko familiarekin dituen legezko loturak hautsi egiten dira modu ezeztaezinean.

Zerbitzu honetan gainera hauek gauzatzen dira:

 • Adopzio familiei laguntza ematen zaie prozedura osoan zehar aholkularitza eskainiz.
 • Eratutako adopzioak aldian-aldian berrikusten dira.
 • Adoptatutako pertsonari laguntza ematen zaio bere jatorriari buruzko informazioa bilatzeko prozesuan zehar.

 • Adingabeak eta beren jatorrizko familiak, aukera onena adopzioa denean adopzio nazionalen kasuan.
 • Egokitasun irizpideak betetzen dituzten eta adoptatu nahi duten pertsonak.
 • Adopzio familiak eta adoptatutako pertsonak, laguntza jasotzen dutenak eta adopzio ondorengo jarraipena gauzatzen dutenak.
 • Adoptatutako pertsonak eta adinez nagusiak direnak, beren jatorriari buruzko informazioa bilatzen daudenean.

Adopzio familia izateko baldintzak:

 • Adopzioa eskatu den lurralde historikoko udalerri batean erroldatuta egotea eskaria egiten den unean eta adopzioa formalizatzen denean.
 • Aurretiazko derrigorrezko prestakuntza eskatzea.
 • Egokitasun aintzatespena eskatzea.

   

Adingabeen Batzordea: egokitasun aintzatespena eta zaintza ebazpenak adopzio helburuetarako, adopzioak nazionalak direnean.

 

 • Nazioarteko adopzioei buruzko 54/2007 Legea, EAO 312. zk., 2007-12-19, eta Haurrak  eta  Nerabeak  Babesteko  Sistema  aldatzen duen uztailaren 28ko 26/2015 Legean jasotako aldaketak.
 • 114/2008 Dekretua, ekainaren 17koa. Horren bidez, foru aldundiek adingabeen adopziorako jarraitu beharreko jarduketen prozedura arautzen da. EHAA, 122. zk., 2008ko ekainaren 27koa.
 • 50/2014 Dekretua, 2014-04-08koa. Horren bidez, foru aldundiek adingabeen adopziorako jarraitu beharreko jarduketen prozedura arautzen duen Enplegu eta Gizarte Politika Sailaren dekretua bigarren aldiz aldatu zen. EHAA, 80. zenbakia, 2014ko apirilaren 30ekoa.

 • 245/2012 Dekretua, azaroaren 21ekoa. Horren bidez, foru aldundiek adingabeen adopziorako jarraitu beharreko jarduketen prozedura arautzen duen dekretua aldatzen da.

Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: sei hilabete, balorazioaren hasieratik.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Adopzio nazionalak eta nazioartekoak egiteko zerbitzua eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi