null PR Servicio de respiro. Estancias temporales en centros residenciales y centros de día para personas dependientes, con enfermedad mental crónica EUS

Atseden zerbitzua. Egoitzetan eta eguneko zentroetan aldi batean egotea menpekotasuna eta gaixotasun mental kronikoa duten pertsonak

Menpekotasuna duen adineko pertsona batek edo desgaitasuna duen pertsona batek behar dituen zaintzak jasotzen dituela bermatzea. Normalean zaintza horiek bere gizarte eta familiako laguntza sareak ematen dizkie, eta hala, zaintzaile nagusiak denbora izango du atseden hartzeko edo bere zaintza lanak ez egitea eragiten duten inguruabarrak jorratzeko.

Zaintzaile nagusiak, ohikoak eta profesionalak ez direnak, menpekotasuna duten pertsona bat edo desgaitasuna duen edo gaixotasun kronikoa duen pertsona bat zaintzen dutenak.

Baldintzak

  • Ez dago adin mugarik.

  • Menpekotasuna aintzatetsita izatea edo desgaitasun egoeran egotea, indarrean dagoen araudiarekin bat eginez.

  • Aldi batean ez izatea beharrezko laguntza sarea bere etxean bizi ahal izateko.

  • Araban erroldatuta egotea.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Atseden zerbitzua eskatzea. Egoitzetan eta eguneko zentroetan aldi batean egotea menpekotasuna eta gaixotasun mental kronikoa duten pertsonak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi