null PR Unidad residencial sociosanitaria Abegia EUS

Abegia gizarte eta ogasun egoitza unitatea

Zerbitzu honen helburua gaixotasun mental larriak diagnostikatuta dituzten eta substantzia toxikoak kontsumitzen dituzten pertsonentzako epe ertain edo luzean arreta psikosoziala eta errehabilitazioa eskaintzeko laguntza ematea da, pertsona horiek gainera, gizartean edo familian laguntzarik ez badute edo laguntza hori nahikoa ez bada edo egokia ez bada.

Laguntza bio-psiko-sozial integratua ematean datza, egoiliarren, haien gertuenekoen eta komunitatearen bizi kalitatearen hobekuntza bermatzeko.

 • Gaixotasun mental larriak (psikosia, eskizofrenia, nortasunaren nahasmen larria, nahasmendu bipolarra...) dituzten pertsonak.
 • Ikuspuntu psikiatrikotik errehabilitazio psikosozialeko aldeko pronostikoko minusbaliotasun iraunkorra duten pertsonak.
 • Droga eta/edo alkohola kontsumitzea eta beste mendekotasun jokaera batzuk izatea.

Eta gainera:

 • Beren beharrizanak asetzen dituen gizarte euskarri egokirik ez izatea.
 • Tratamendu psikiatrikoa jasotzen egotea.
 • 18 urtetik gorakoak eta 65 urtetik beherakoak izatea.
 • Zerbitzua modu boluntarioan jaso nahi izatea.
 • Arabako lurralde historikoan erroldatuta egotea gutxienez eskaria aurkeztu aurreko 3 urteetan zehar modu jarraituan, eta organo baloratzailearen edo zuzendariordetza teknikoaren aldeko txostena jaso dute.

GOFEren kudeaketako zuzendaritza

 • 45/2007 Foru Dekretua, maiatzaren 8ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez mendekotasun egoera onartuta ez duten pertsonak Arabako Lurralde Historikoko Gizarte Zerbitzuen Foru Sarera sartzeko eta lekuz aldatzeko erregimena arautzen duen arautegia onartzen da. Pertsona horiek sarearen erabiltzaileak izan behar dute.
 • “ABEGIA” gizarte eta osasun egoitzan sartzeko xedapen arautzaileak eta gizarte eta osasun balorazio eta orientazio batzordearen funtzionamendu protokoloa, Gizarte eta Osasuneko Lurralde Kontseiluak onetsitakoak. 
 • Foru Gobernu Kontseiluaren 31/2020 Foru Dekretua, irailaren 29koa. Onespena ematea Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak ematen dituen zerbitzuengatik ordaindu beharreko prezio publikoak arautzeari.

Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: 4 hilabete

Isiltasun administratiboaren ondorioak: baiezkoa

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Abegia gizarte eta ogasun egoitza unitatea eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi