Jasoko dirulaguntza justifikatzea aurkezpena

Epeak

Itxita

Dirulaguntza justifikatzea aurkezpenako epea 2023ko abenduaren 31 baino lehen izango da.

Aurkeztu beharreko agiriak

Ekintzaren memoria, dirulaguntza ematean ezarritako baldintzak bete direla justifikatzen duena eta burututako jarduerak eta lortutako emaitzak adierazten dituena.

Teknikari eskudunak idatzitako proiektuaren kopia.

Fakturen kopia eta haiek ordaindu izana egiaztatzen duten banku frogagirien kopia.

Hala badagokio, diruz lagundutako jarduera finantzatu duten beste diru sarreren eta dirulaguntzen xehetasunak, zenbatekoa eta jatorria adierazita.

Hala badagokio, itzulketaren ordainketa gutuna aplikatu ez diren gerakinen kasuan; bai eta haietatik sortutako interesena ere.

Zer behar dut?

  • Ziurtagiri elektronikoa

Egoitza elektronikoaren bidez soilik aurkez daiteke