Arabako etorkizun oparoko kirolariak izendatzeko eskaerak aurkeztea

Epeak

Itxita

Aurkeztu beharreko agiriak

Informazio gehiago

Kirol zerbitzua

Probintzia plaza, 5-3

01001 Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945 18 18 18

Zer behar dut?

  • Ziurtagiri digitala. 

- Arabako Foru Aldundiko Erregistro Orokorra.

Probintzia plaza, 5-3

01001 Vitoria-Gasteiz

- Vitoria-Gasteiz, Guardia eta Laudioko Ogasun Bulegoen Erregistroa.

- Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan jasotako gainerako erregistroak.