null Primas de seguros eus

Aseguru primen gaineko zergak

Aseguru primen gaineko zergen izapideak egitea (430 eredua eta 480 eredua).

Enpresak.

Ogasun Saila. Zeharkako Zergen Zerbitzua. BEZaren eta Zerga Berezien Atala. 

12/1997 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, aseguru primen gaineko zerga arautzen duena

802/2001 Foru Agindua, 430 eredua onartzen duena

1486/1998 Foru Agindua, 480 eredua onartzen duena

603 Foru Agindua 2020-11-20

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
480 eredua: Aseguru-primen gaineko Zerga Aitorpenaren urteko laburpena

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
430 eredua: Aseguru primen gaineko zerga. Hileko autolikidazioa

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi