null PR Erreklamazio ekonomiko-administratiboak

Erreklamazio ekonomiko-administratiboak

  1. Herritarrek, pertsona juridikoek eta administrazioek Arabako Foru Aldundiko Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailaren zerga kudeaketa, ikuskapen eta dirubilketa eginbideen aurka jarritako erreklamazio ekonomiko-administratiboak ebaztea.
  2. Arabako Foru Aldundiaren eta beste administrazio batzuen zuzenbide publikoko diru sarreren nahitaezko dirubilketa eginbideen aurka sustatutako erreklamazioak ebaztea.
  3. Zerga jasanarazpenei, atxikipenei edo itzulketei buruzko egintzen aurka partikularren artean edo partikularren eta administrazioen artean jarritako erreklamazioak ebaztea.

Herritarrei

Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietarako Sala.

  • 6/2005 Foru Arau Orokorra, otsailaren 28koa, Arabako zergena.
  • Diputatuen Kontseiluaren 2/2007 Foru Dekretua, urtarrilaren 30ekoa, erreklamazio eta errekurtso ekonomiko-administratiboen prozedura Arabako Lurralde Historikoan arautzen duen erregelamendua onartzen duena.
  • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.

  • Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: Urtebete
  • Epearen barruan ez ebaztearen ondorioak: Ustezko ezespena

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Erreklamazio ekonomiko-administratiboa

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi