null Berraztertzeko errekurtsoa

Berraztertzeko errekurtsoa

Zerga administrazioak emandako egintzen aurkako berraztertzeko errekurtsoak aurkezteko gaitutako zerbitzua.

Herritarrak, enpresak, elkarteak eta erakundeak

Ogasuna. Errekurritutako egintza eman zuen organoa

Zerga Arau orokorraren 6/2005 Foru Arauaren 230. artikulua eta hurrengoak

Hiru hilabetekoa, errekurtsoa jartzen den egunaren hurrengotik aurrera.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Berraztertzeko errekurtsoaren eredua

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi