Berrikusteko errekurtso berezia

Izapidetu

Epeak

Irekita

Errekurritutako ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

Errekurtsoa aurkezteko epearen barruan (lau urte edo hiru hilabete, errekurtsoaren zergatiaren arabera).

 • Lau urte, errekurtsoa egitatezko errakuntzagatik jarri bada.
 • Gainerako kasuetan: Hiru hilabete, dokumentuak ezagutzen direnetik edo epaia irmo bihurtzen denetik hasita.

Aurkeztu beharreko agiriak

 • Errekurtsoa jartzeko idazkia (formatu librean), espediente zenbakia adierazita.

 • Hirugarren batek erreklamatzailearen izenean baldin badihardu, ordezkaritza egiaztatzen duen ahalordea edo agiria.

 • Bidezkotzat jotzen dituen agiriak.

Informazio gehiago

Errekurtso berezia da, eta hauek izan daitezke hura jartzeko arrazoiak:

 • a) Espedientean sartutako dokumentuen eraginez, egitatezko errakuntza gertatzea ebazpena ematerakoan.
 • b) Gaia ebazteko funtsezko balioa duten agiriak agertzea, eta, agiri horiek, ebazpena eman ondoren agertu arren, agerian uztea errakuntza dagoela errekurritutako ebazpenean.
 • c) Ebazpenean funtsezko eragina izatea ebazpenaren aurretik edo ondoren epai irmo baten bidez faltsutzat jotako dokumentu edo lekukotzek.
 • d) Prebarikazio, funtzionario-eroskeria, indarkeria, iruzurrezko azpikeria edo bestelako jokabide zigorgarri baten ondorioz ematea ebazpena, eta epai irmo batek hala aitortzea.

Zer behar dut?

 • B@k (erabiltzailea eta pasahitza) – Maila baxua

  B@KQ (itsasontzi jokoa) – Maila ertaina

  Ziurtagiria (FNMT, eDNI, Izenperen pertsona juridikoarena,…) – Goi-mailakoa, sinadurarekin

Izapidetze elektronikoa bakarrik

Izapidetu