null Nekazaritza ustiategien erregistroa

Nekazaritza ustiategien erregistroa

GARRANTZITSUA: Nekazaritzako Ustiategien Erregistroan alta edo titulartasun aldaketa bat tramitatzeak eragina izan dezake oinarrizko ordainketen eskubideetan. Ikus erantsitako dokumentua.

Arabako Lurralde Historikoko nekazaritza, abeltzaintza eta mendi ustiategien izen-ematea egitea da prozeduraren helburua. Izen-emate hori derrigorrezkoa da eta foru, estatu edo Europako edozein Nekazaritza Administraziorekin harremanen bat izateko bete beharreko baldintza da.

Ustiategian gerta daitezkeen aldaketa nabarmenen izen-ematea: nekazaritza jardueran baja ematea, ustiategiaren titulartasunean aldaketak izatea, aldaketak izatea titularitate motan, kokapenean eta ustiategiaren mugaketan.

Abeltzain batek Nekazaritzako Ustiategien Erregistroan alta edo titulartasun-aldaketa eskatzen badu, ondoren zehazten diren abeltzaintzako espezieetako bakoitzerako kontuan hartu behar den gutxieneko abelburu-kopurua, abeltzaintzako jardueraren alta edo aldaketaren zentsu-aitorpena eta dagokion BEZa eta PFEZa eskatzeko, hau da:

 • Behi-azienda: 5 behi-buru
 • Zaldi-azienda: 5 zaldi aulki. 10 zaldi
 • Zerri-azienda: gizentzeko 3 zerri
 • Ardi- eta ahuntz-aziendako buruak: 30 ardi edo ahuntz aurrerako
 • Untxi-buruak: 5 untxi edo erbi ugaltzaile
 • Hegaztiak: 30 arrautza-hegazti. 50 haragi-hegazti
 • Erlauntzak: 15 erlauntza. 16 eta 150 erlauntza artean, produktua merkaturatzen ez dutenean

Nekazaritza ustiategien titularrak.

Ustiategiaren titulartzat joko da nekazaritza-jarduera gauzatzen duen pertsona fisiko edo juridikoa, ustiategia osatzen duten ondasunak eta eskubideak enpresa-irizpideen arabera antolatzen dituena eta ustiategiaren kudeaketaren arrisku ekonomikoak eta erantzukizun zibil, fiskal eta sozialak bere gain hartzen dituena.

Erregistroaren ondorioetarako soilik, honako hauek bereiziko dira:

 • Banakako titularra. Nekazaritza-jarduera pertsona fisiko bakar batek egiten duenean eta titularkidetasuna ez dagoenean.
 • Titulartasun asoziatiboa. Pertsona batek baino gehiagok ustiategi baten kudeaketa eta arrisku ekonomikoa partekatzen dutenean, ustiapenaren ekoizpen-bide guztiak edo batzuk erabiltzeko eta gozatzeko eskubideren bat izanez gero. Titulartasuna elkarte-forma osatzen dutenek egiaztatzen dituzten estatutuek arautuko dute (sozietate zibilak eta titulartasun partekatuko erakundeak).
 • Sozietatearen titulartasuna. Ustiategiaren titularra hainbat bazkide biltzen dituen pertsona juridikoa denean. Titulartasuna kasuan kasuko sozietate-forma arautzen duten estatutuek edo arauek arautuko dute (sozietate anonimoak, sozietate mugatuak, kooperatiba-sozietateak eta eraldaketarako nekazaritza-sozietateak).

Nekazaritzako Idazkaritza Teknikoa

203/2011 DEKRETUA, irailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritzako Ustiategien Erregistro Orokorrari buruzkoa.

AGINDUA, 2016ko martxoaren 31koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburua, zeinaren bitartez finkatzen baitira, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza-ustiategiei dagokienez, laborantzen marjina gordinak, Nekazaritzako Lan-Unitateak (NELU) zehazteko modulu objektiboak eta ustiategien gastu finkoen koefizienteak

19/1995 Legea,, uztailaren 4koa, nekazaritzako ustiategiak modernizatzeari buruzkoa.

 • Ebazpenerako eta jakinarazpenerako gehienezko epea: eskaera erregistratzen denetik hilabete.
 • Administrazio isiltasunaren ondorioa: ezestea.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Ziurtagiria eskatu (NUE)

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Baja ematea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Nekazaritza ustiategien erregistroa - titulartasuna aldatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Titulartasun aldaketa- Pertsona juridikoak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Dokumentazioa eskatzeko baimena

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Ordezkaritzarako baimena

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Alta ematea- Pertsona fisikoa

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Alta ematea- Pertsona juridikoa

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Nekazaritza ustiategien erregistroa - datuen aldaketa

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi