Nekazaritza ustiategien erregistroa - datuen aldaketa

Epeak

Irekita

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Nekazaritza ustiategien datuak aldatzeko eskabidea (aurkezpenaren datarekin)
  • Titularraren NANaren fotokopia; behar izanez gero, ustiategiko gainerako kideenak eta ordezkarienak ere bai.
  • Inskribatutako ustiategietan egon daikezkeen datuen aldaketak, abonatuta egon behar dira. 

Oharra: Nekazarittza Ustiategien Erregistroen aldaketarako eskabideak laborantzako makineria barne hartzen badu, honek ez du titulartasun aldaketa suposatuko, aurretik egin ez bada behintzat.