null Restauración Bienes Históricos-Artísticos de las Entidades Locales

Toki erakundeen eta Trebiñuko enklabearen historia eta arte ondasunak onik zaintzeko eta/edo zaharberritzeko esku hartzeak bultzatzeko dirulaguntzak

Dirulaguntzetarako deialdi publikoa, Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko enklabeko toki erakundeek sustatutako historia eta arte ondasunak onik zaintzeko eta/edo zaharberritzeko esku hartzeak bultzatzeko.

Entidades locales del THA y del Enclave de Treviño.

ALHko eta Trebiñuko enklabeko toki erakundeak. 

Arabako Foru Aldundiko Kultura eta Kirol Saila. 

  • 33/2020 Foru Agindua, otsailaren 6koa, Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko enklabeko toki erakundeek sustatutako historia eta arte ondasunak onik zaintzeko eta/edo zaharberritzeko esku hartzeak bultzatzeko deialdi publikoa onartzen duena. 
  • Euskal Kultura Ondarearen 6/2019 Legea. 
  • 12/2012 Legea, uztailaren 11koa, Gaztela eta Leongo Kultura Ondareana; 8/2004 Legea, abenduaren 22koa, 12/2002 Legea aldatzen duena. 
  • 50/2019 Foru Dekretua, azaroaren 12koa. Onestea Kultura eta Kirol Sailak lehiaketa bidez emango dituen dirulaguntzak arautuko dituzten oinarri orokorrak
  • 27/2018 Foru Dekretua, ekainaren 19koa. Onespena ematea administrazio kontratu txikiei dagozkien gastuak baimentzeko eta xedatzeko eta betebeharrak onartzeko administrazio prozedurari
  • 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoaen Kontratuena. 

Zerbitzuaren proposamena aztertu ondoren emango du organo eskudunak bidezko ebazpena; horretarako hiru hilabete izango ditu, deialdia ALHAOn argitaratzen denetik aurrera.

Gehieneko epea igarota esabidezko ebazpenik ez bada egon, esan nahiko du eskaera ezetsi egin dela.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Historia eta arte ondasunak onik zaintzeko eta/edo zaharberritzeko esku hartzeak bultzatzeko dirulaguntzak eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi