null PR ALHAOn iragarkiak argitaratzeko zerbitzua Duplicate 0

ALHAOn iragarkiak argitaratzeko zerbitzua

Zerbitzu honen bidez, behar bezala baimendutako pertsona fisiko edo juridikoek iragarkiak ALHAOn argitaratzeko eskabidea egin ahal izango dute.


Bai iragarkiaren ordainketa bai jarraipena AFAk eskainitako zerbitzu honen bidez egin ahal izango dira.

Herritarrei

Diputatu Nagusia

5/2002 Legea, Apirilak 4koa, Probintzietako Aldizkari Ofizialak arautzen dituena.

13/2006 Foru Araua, Azaroaren 20koa, Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofiziala arautzekori buruzkoa.

81/2006 Foru Dekretua, abenduaren 28ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofiziala arautzen duen azaroaren 20ko 13/2006 Foru Arauaren arautegia onartzen da.

Lege Araubidearen Zuzendaritzaren apirilaren 14ko 494/2009 Ebazpena. Honen bidez, Diputatuen Kontseiluaren abenduaren 28ko 81/2006 Foru Dekretua aldatzen da, ALHAO arautzen duen azaroaren 20ko 13/2006 Foru Araua erreglamendu bidez garatzen duena.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
ALHAOn iragarkiak argitaratzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi