null Gizarte Zerbitzuen Erregistro eta Ikuskatzailetza Zerbitzua. Gizarte Zerbitzuen zentroekin/zerbitzuekin lotutako kexak eta iradokizunak izapidetzea

Gizarte Zerbitzuen Erregistro eta Ikuskatzailetza Zerbitzua. Gizarte Zerbitzuen zentroekin/zerbitzuekin lotutako kexak eta iradokizunak izapidetzea

Gizarte Zerbitzuen Erregistro eta Ikuskatzailetza Zerbitzua:

  • Arreta ematen du eta hala eskatzen duen pertsonari informazioa ematen dio kexak eta iradokizunak helarazteko modu egokienari buruz.
  • Titulartasun pribatuko Gizarte Zerbitzuetan emandako arreta eta zerbitzuei buruzko kexak izapidetzen ditu.

Kexak eta iradokizunak dagokion unitateari edo zerbitzuari jakinarazten dizkio hark izapidetzeko, betiere horiek jasotzean egiaztatzen baldin bada izapidetzea beste zerbitzu edo unitate batean egin behar dela.

Gizarte Zerbitzuen erabiltzaileak.

  • Gizarte Zerbitzuen Saileko foru diputatua.
  • Gizarte Zerbitzuen Saila.
  • Gizarte Zerbitzuen Erregistro eta Ikuskatzailetza Zerbitzua.

12/2008 LEGEA, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa.

Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: Sei hilabete, zehapen espedientea irekitzen baldin bada.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Gizarte zerbitzuen zerbitzuekin/zentroekin zerikusia duten kexak eta iradokizunak izapidetzea eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi