Mahastiak berregituratu eta birmoldatzeko laguntza-eskaera

Epeak

Itxita

2021eko azaroaren 26ra arte. 

Informazio gehiago

  • Mahastiak berregituratzeko eta/edo birmoldatzeko neurria ESKAEREN bidez gauzatuko da. Eskaera horietan, egin beharreko eragiketak jasoko dira, mahasti-azalera baten berregituraketa eta/edo birmoldaketa lortzeko egingo diren ekintza guztiak zehaztuta.
  • Eskabideetan urteko eragiketak jaso ahal izango dira, eta eragiketa horien exekuzioa eta ordainketa-eskaera 2023ko uztailaren 31 baino lehen egin ahal izango dira.
  • Mahastiak berregituratzeko eta/edo birmoldatzeko eragiketa bat egiteko 2019-2023 laguntza-programaren esparruan laguntza eskatu duten mahastizainek, eragiketa hori onartu ondoren, laguntza horri uko egiten badiote edo onartutako eskabidean adierazitako finantza-ekitaldian gauzatzen hasten ez badira, onuradun izaera galduko dute, araudiak ezartzen dituen ezinbesteko kasuetan edo salbuespenezko egoeretan izan ezik.
  • Plan kolektiboak mahastizain parte-hartzaileen artean egindako akordio baten esparruan egingo dira, eta administrazioarekiko harremanez arduratuko den ordezkari bat izendatuko da.
  • Plan kolektibo bat osa dezaketen mahastizainen gutxieneko kopurua 5 izango da.
  • Plan kolektiboek lehentasuna izango dute plan indibidualen gainetik.
  • Berregituratutako edo birmoldatutako azalera, gutxienez, 10 ha-koa izango da plan kolektiboetarako, eta 0,3 ha-koa banakako planetarako.
  • Berregituratu ondoren, mahasti-partzelaren azalera 0,3 ha-koa izango da gutxienez. Hala ere, muga hori txikiagoa izan daiteke plana egin ondorengo lurzati-kopurua inizialen % 80tik beherakoa bada. 0,3ha-tik beherakoa ere izan daiteke, mahastizain beraren beste lursail batekin mugakidea bada. Neurria berriz txertatzera edo eroapen-sistema aldatzera mugatzen den kasuetan, gutxieneko azalera hasierakoa izango da.
  • Mahastizain bakoitzak 25 ha-ko gehieneko azalera berregituratuko du urtean.
  • Berregituraketa- eta/edo birmoldaketa-eskaera batean sartutako azalerek laborantzan jarraitu beharko dute eta diruz lagundutako ekintzei eutsi beharko diete gutxienez 10 urtez, ordainketa eskatu eta hurrengo kanpainatik zenbatzen hasita. Halaber, ustiategi berean egon beharko dute aldi berean, beste mahastizain batentzako laguntza onartzetik eratorritako eskubide eta betebeharrak subrogatu ez badira.