Kirol klub eta elkarteentzako laguntza eskatzea, haien jarduera garatzeko

Epeak

Itxita

Hasiera data : 2019/03/28

Amaiera data: 2019/04/16

Aurkeztu beharreko agiriak

Eskaerarekin batera agiri hauek aurkeztu beharko dira:

  • Eskaera sinatzen duenaren NANaren fotokopia.

  • Pertsona horrek erakunde eskatzailea ordezkatuz diharduela egiaztatzen duen agiria.

Eskaera aurkeztu baino lehen erakundea identifikatzeko daturik aurkeztu ez bada,pertsona baimenduak sinatutako agiri bakar batean bildutako datu hauek aurkeztuko dira,erakundeari alta emateko edo kontabilitateko hirugarrenen fitxategian datuak eguneratzeko:

  • Sozietatearen egungo helbidea, telefonoa, faxa eta/edo posta elektronikoa.

  • -Banku kontuaren zenbakia, IBAN kodearekin.

  • Identifikazio fiskaleko txartelaren fotokopia (IFZ).

Informazio gehiago

Kirol Zerbitzua

Helbidea: Probintzia plaza, 5-3. 01001 Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945181818 Paco García de la Torre luzapena: 52140

e-maila: pglatorre@araba.eus 

Erregistro Orokorra - Arabako Foru Aldundia

Probintzia plaza, 5

01011 Vitoria-Gasteiz

Itundutako erregistroak