Goi mailako kirolarientzako laguntzak eskatzea 2023

Epeak

Itxita

2023ko irailaren 1etik 22ra (biak barne).

Aurkeztu beharreko agiriak

 • Aurrez aurre eginez gero (I. eranskina).
 • NANa (Ez da beharrezkoa izango Egoitza Elektronikotik egiten bada)
 • Kirol arrakastaren bat lortu bada, dagokion Arabako Federazioaren ziurtagiria (II Eranskina).
 • Federazio-lizentzia.
 • Eskatzaileak, 2022an zehar Fundaziotik laguntza ekonomikorik jaso badu, Kirolaraba Fundazioaren publizitatea.
 • Diruz lagundu daitezkeen gastuen fakturak eta ordainagiriak (Hala badagokio).
 • Ofizioz egiaztatzeko baimena eman ezean:
  • Kirolaria adingabea bada, NANaren fotokopia. NANik ez badu, erregistro zibileko ziurtagiria, familia-liburua edo nortasuna egiaztatzen duen beste agiriren bat.
  • Arabako lurralde historikoko udalerriren batean edo Trebiñuko enklabean gutxienez 2020ko urtarrilaren 1etik erroldatuta dagoela egiaztatzen duen errolda-ziurtagiria.
  • Foru Ogasunarekin eta Gizarte Segurantzarekin egunean dagoela egiaztatzen duen agiria.

Informazio gehiago

Kirol zerbitzua

Probintzia plaza, 5-3

01001 Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945 18 18 18

Zer behar dut?

 • BAKQ

  Ziurtagiri elektronikoa

 • Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean.
 • Gasteiz, Guardia eta Laudioko Ogasunaren bulegoen erregistroan.
 • Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 16.4 artikuluan ezarritako gainerako erregistroetatik edozeinetan.