Patata eta azukre-erremolatxaren ekoizleentzako eta behi-aziendaren ustiategientzako laguntzak eskatzea

Epeak

Itxita

15 egun baliodun, ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera: Irailaren 11tik urriaren 1era, biak barne

Informazio gehiago

2013ko abenduaren 18ko Batzordearen 1408/2013 (EE) Erregelamenduan ezarritako minimis erregimenari heltzen diote laguntzek, COVID-19 kodearen agerpenak gehien eragiten dien sektoreak suspertzeko eta bultzatzeko.

Zer behar dut?

    • BAKQ
    • Ziurtagiri digitala

    Nahitaezkoa da erakunde juridiko, sozietate zibil, ondasun-erkidego eta titulartasun partekatuko erakunde guztientzat.

Eskabideak hemen aurkeztu behar dira:

  • Arabako Foru Aldundiko Erregistro Orokorra
  • Gasteizko, Guardiako eta Laudioko Ogasun Bulegoen Erregistroa.
  • Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan jasotako gainerako erregistroetako edozein.
  • Eskualdeko Nekazaritza Bulegoak, pertsona fisikoa bada bakarrik