20/2022 Errege Lege Dekretuaren garraiorako zuzeneko laguntzak eskatzea

Nork eska dezake laguntza?

Zuzeneko laguntzak eskatu ahal izango dituzte zerga egoitza Araban duten langile autonomoek eta nortasun juridikoko sozietateek, baldin eta VDE, VT, VTC, VSE, MDPE, gasolio profesionalaren hidrokarburoen gaineko zergaren zati bat ez itzultzearekin, eta MDLE motetako edozeinetako garraio baimen baten titularrak badira eta 2022ko abenduaren 28an Garraioko Enpresen eta Jardueren Erregistroan alta emanda badaude.

Halaber, laguntza eskatu ahal izango dute hiri autobusen titularrek, Ibilgailuen Erregelamendu Orokorraren erabilera irizpideen araberako sailkapenaren arabera, baldin eta 2022ko abenduaren 28an alta emanda bazeuden Trafiko Buruzagitza Nagusiaren Ibilgailuen Erregistroan eta zerga egoitza Araban badute.

 

Zein da laguntzaren zenbatekoa?

Laguntzaren banakako zenbatekoa zehazteko, onuradun bakoitzak ustiatutako ibilgailu kopurua eta mota hartuko dira kontuan, baldin eta erabilera profesionaleko gasolioagatik hidrokarburoen gaineko zergaren zati bat itzuli ezin badu, honako taula honen arabera:

Ibilgailua

Zenbatekoa

 (euroak)

Salgaiak, astuna. Kamioia. MDPE,  MMA ≥ 7,5 t eta erregai mota GLP, GNC edo GNL.

3.690

Salgaiak, astuna. Kamioia. MDPE, MMA < 7,5 t

1.000

Salgaiak, arina. Furgoneta. MDLE.

450

Anbulantzia VSE.

450

Taxiak. VT. Erregai mota: GLP, GNC edo GNL.

410

Taxiak. VT gasolina erregai motarekin. Kanarietan edo Ceutan edo Melillan helbideratutako taxietan helbideratutako gasolio erregai-mota eta taximetrorik gabeko VTa.

300

Alokairuko ibilgailua, gidariarekin. VTC.

300

Autobusa. VDE eta erregai mota GLP, GNC edo GNL

2.050

Hiriko autobusa, Ibilgailuen Erregelamendu Orokorreko erabilera irizpideen araberako sailkapenaren arabera, eta erregai mota GLP, GNC edo GNL.

2.050

 

Noiz eskatu behar da laguntza?

Eskaera 2023ko apirilaren 1etik maiatzaren 31ra bitartean egin daiteke.

 

Nola eskatu behar da laguntza?

Apirilaren 1ean Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan argitaratuko den inprimakiaren bidez.

Epeak

Itxita

2023/04/01etik 2023/05/31ra arte

Aurkeztu beharreko agiriak

Inprimakia linean bete, eskatutako erantzukizunpeko adierazpenak eginez eta diru sarrera jaso ahal izateko banku kontuaren IBANa adieraziz.

Informazio gehiago

EGUNERATZEA. Maiatzaren 8ko 11/2023 Legearen bidez, 20/2022 Errege Lege Dekretua aldatu da, 2022ko abenduaren 28an alta emanda zeuden gasolina-erregaiaren taxietarako laguntzaren zenbatekoa zehazteko.

Laguntzari buruzko ohiko galderak ere egin ditzakezu:

20/2022 Errege Lege Dekretuaren garraiorako zuzeneko laguntzei buruzko ohiko galderak

Laguntza banku transferentzia bidez ordainduko da, eta dirulaguntza emateko erabakia jakinarazi dela ulertuko da transferentzia jasotzen denean .

Eskaerak aurkezteko epea amaitu eta hiru hilabeteko epean ez bada ordainketa egin, eskabidea ezetsitzat jo ahal izango da. Ustezko ezespen horren aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa edo administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkez daiteke.

Zer behar dut?

  • BAKQ

Ez da beharrezkoa dokumentazio gehigarririk eranstea. Bide Azpiegituren eta Mugikortasunaren Zuzendaritzak ofizioz egiaztatuko ditu laguntza lortzeko beharrezkoak diren baldintzak.

Arabako Foru Aldundiaren Egoitza elektronikoaren bidez bakarrik. Ez da onartuko aurrez aurreko eskaerarik.