Laguntza zuzena eskatzea hidrokarburoen gaineko zergaren itzulketa partzialerako eskubiderik ez duten errepideko garraioko enpresentzat

Epeak

Itxita

2023/09/18tik 2023/10/31ra arte.

Informazio gehiago

 
Laguntza banku transferentzia bidez ordainduko da, eta dirulaguntza emateko erabakia jakinarazi dela ulertuko da transferentzia jasotzen denean.

 

Eskaerak aurkezteko epea amaitu eta hiru hilabeteko epean ez bada ordainketa egin, eskaerari ezezkoa eman zaiola ulertu beharko da. Presuntziozko ezeste horren aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa edo administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkez daiteke.

Zer behar dut?

  • Ziurtagiri digitala. 

Ez da beharrezkoa dokumentazio gehigarririk eranstea. Mugikortasun eta Garraio Zuzendaritzak ofizioz egiaztatuko ditu laguntza lortzeko beharrezkoak diren baldintzak.

Arabako Foru Aldundiaren Egoitza elektronikoaren bidez soilik egin ahal izango da.