Kultura eta sormen sektorearen susperraldi ekonomikorako ezohiko laguntzak eskatzea

Epeak

Itxita

2021eko martxoaren 25etik apirilaren 23ra. 

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Eskabidea (aurrez aurrekoa bada)

  • Erakundearen IFKren kopia edo NANaren kopia, profesional autonomoei dagokienez (aurrez aurrekoa bada)

  • Egindako gastuen fakturak

  • Diruz lagun daitezkeen gastuen ordainagiriak, 500 eurotik gorakoak.

  • Errentamendu kontratuaren kopia (alokairua ordaintzeko laguntza eskatzen bada).

  • Foru Ogasunak emandako BEZaren salbuespen ziurtagiria (hala badagokio).

Informazio gehiago

Kultura Ekintza Zerbitzua

Probintzia plaza, 5-3.

01001 Gasteiz

Telefonoa: 945 18 18 18

Zer behar dut?

    • BAKQ
    • Ziurtagiri digitala 

Aurrez aurre, Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean edo Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak araututako beste moduen bidez.