Gutxieneko laguntza eskatzea 2021

Epeak

Itxita

2021eko martxoaren 18tik apirilaren 6ra. 

Aurkeztu beharreko agiriak

Hogei egun naturaleko epea ezartzen da, gehienez, erabaki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera kontatzen hasita, honako puntu hauek adierazten dituen arauzko inprimaki egokia, behar den bezala beteta, aurkezteko:

  1. Interesa duten Arabako kirol federazioek, administrazioaren erakunde laguntzaile diren aldetik, Arabako Foru Aldundiarekin hitzarmena izenpetzeko asmoa.
  2. Erabaki honen I. eranskineko 3. artikuluko 2. parrafoan adierazitako baztertzeko arrazoi bat bera ere betetzen ez delako adierazpena.
  3. Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituelako adierazpena.

Informazio gehiago

Kirol Zerbitzua

Helbidea: Probintzia plaza, 5-3. 01001 Gasteiz

Telefonoa: 94518 18 18