Abeltzaintzako instalazioetan plaka fotovoltaikoak jartzeko laguntza eskatu

Epeak

Itxita

2023ko maiatzaren 11tik 31ra arte, biak barne. 

Aurkeztu beharreko agiriak

Lehenengo fasea: laguntza eskatzeko

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIEN ZERRENDA:

ORO HAR OHARRAK *

 

GSDO EGUNEAN IZATEAREN ZIURTAGIRIA

1

OGASUNAREKIN EGUNEAN EGOTEAREN ZIURTAGIRIA

(egoitza fiskala EAEtik kanpo izanez gero, aurkeztu egin beharko da)

1

NEKAZARITZAKO GIZARTE SEGURANTZAKO GOI-ZIURTAGIRIA

1

NEKAZARITZAKO JARDUERATIK KANPO LAN EGINDAKO ORDUEN ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA

2

HIRUGARRENEN FITXA, aurrez aurreko tramitaziorako (eredu ofiziala)

HIRUGARRENEN FITXA, egoitza elektronikoaren bidez izapidetzeko

(AFAk aurretik beste dirulaguntzarik jaso ez badu edo banku-kontua aldatu nahi badu)

2

PFEZ KOPIA

1

PROIEKTUA

3

LURZATIAREN JABETZA EGIAZTATZEA (KATASTROA EDO ESKRITUREN KOPIA)

 

LURZATIAREN JABEAREN BAIMENA, BERE JABETZAKOA EZ BADA

2

AURREKONTUA

 

ORDAINSARI PROFESIONALAK: AURREKONTUA EDO JATORRIZKO FAKTURA, HALAKORIK BADAGO

3

 

GAINERA, ELKARTEETAN OHARRAK *

ERAKETA-ESKRITURA PUBLIKOAREN EDO ERATZE-KONTRATU PRIBATUAREN KOPIA ETA, HALA BADAGOKIO, ESTATUTUENA

 

6 URTEKO ZATITU GABEKO ITUNA HERENTZIAZKO ERKIDEGOENTZAT

 2

6 URTEKO ZATITU GABEKO ITUNA ONDASUN-ERKIDEGOETARAKO

2

PARTAIDETZA % DUTEN BAZKIDEEN ZERRENDA

2

ARTEZKARITZA KONTSEILUAREN OSAERAREN ZIURTAGIRIA, ORDEZKARITZA BAIMENA ETA BATZARRAREN ERABAKIAK (MERKATARITZA SOZIETATEAK )

2

SOZIETATEEN GAINEKO ZERGAREN KOPIA (MERKATARITZA-SOZIETATEAK)

1

EAE-KO KOOPERATIBEN ERREGISTROAN INSKRIBATUTA EGOTEAREN ZIURTAGIRIA

3

 

* Oharren legenda

 • (1) Aurka eginez gero, aurkeztu egin beharko du.
 • (2) AFAren web orrian eskuragarri dagoen dokumentu editagarria. Eskabidearen eranskina bete eta bidali behar da.
 • (3) Hala dagokionean.

 

Bigarren fasea: laguntza ordaintzea eskatzeko

Deialdia ebatzi ondoren, aldeko ebazpenaren jakinarazpena jaso ondoren, honako hauek aurkeztu beharko dituzu:

DOKUMENTAZIOA OHARRAK*

OBRA LIZENTZIA

OBRA-LIZENTZIARIK BEHAR EZ DUEN UDAL-ZIURTAGIRIA, HALA BADAGOKIO

 

EGINDAKO GASTUEN JUSTIFIKAZIOA, FAKTUREN BIDEZ

 

EGINDAKO ORDAINKETEN EGIAZTAPENA

 

EGINDAKO OBREN ZIURTAGIRIA, HALA BADAGOKIO

 

Informazio gehiago

Nekazaritza Garatzeko Zerbitzuko teknikariek eskaera behar bezala betetzeko aholkuak ematea nahi baduzu, AURRETIKO HITZORDUA eskatu behar duzu 945 18 19 04 telefonora deituz.

Diputazio kalea 13, behea

Zer behar dut?

 • BAK

  BAKQ

  Ziurtagiri digitala

  Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 14.2 artikulua betez, honako hauek nahitaez aurkeztu behar dute telematikoki, egoitza elektronikoaren bidez eskura daitekeen izapide espezifikoaren bidez: pertsona juridikoek, nortasun juridikorik gabeko erakundeek, nahitaez elkargokide izatea eskatzen duen jarduera profesionala egiten dutenek, jarduera hori gauzatzean egiten dituzten izapideek eta Administrazioarekin elektronikoki harremanak izatera behartuta dagoen pertsona interesdun bat ordezkatzen dutenek.

Eskabidea eta horrekin batera doan dokumentazioa helbide honetan aurkeztu ahal izango dira:

 • Arabako Foru Aldundiko Erregistro Orokorra
 • Vitoria-Gasteiz, Laguardia eta Laudioko Ogasun Bulegoen Erregistroa.
 • Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan jasotako gainerako erregistroetako edozein.

Herritarren arretarako helbide eta telefonoak