Arrantza baimenak eskatzea

Izapidetu

Epeak

Irekita

Aurkeztu beharreko agiriak

  • NANa edo AIZa, bertan bizi ez diren atzerritarren kasuan: pasaportea indarrean izatea.
  • Adin txikikoak, NANa ez dutenak: Foru Ogasunak bidalitako IFZ.   

Informazio gehiago

Araban arrantzatzeko beharrezkoa da Euskal Herriko ibai-arrantza baimena izatea.

Zer behar dut?

Aurrez aurre:

Ehiza eta Arrantza Ataleko bulegoetan 
Probintzia plaza, 5- beheko solairua 
01001 Vitoria-Gasteiz

Posta elektronikoz: licenciascazaypesca@araba.eus

Herritarren arretarako telefonoak eta helbideak

Izapidetu