Toki erakundeen aurrekontuen urteko likidazioak

Izapidetu

Epeak

Irekita

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Eskaera.
  • Aurrekontuaren urteko likidazioa onesteko espedientea.
  • Kontuhartzailetzaren edo haren eginkizunak betetzen dituen organoaren txostena, aurrekontuaren urteko Likidazioari buruzkoa.
  • Aurrekontuaren urteko likidazioa osatzen duten zerrendak eta agiriak.

Zer behar dut?

  • Ziurtagiri digitala

Izapide hau Egoitza elektronikoaren bidez soilik egin daiteke. 

Izapidetu