Obra eta Zerbitzuen Foru Plana 2024-2025 eskaera

Epeak

Itxita

Deialdia ALHAOn argitaratzen denetik 2023ko martxoaren 31ra arte. 

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Eskaera inprimakia: Egoitzan betetzen dena. 
  • Erantsi beharreko agiri osagarriak: 

- Inprimaki osagarriak:

- Eskaerari lotutako agiriak: 

  • Egin beharreko obra edo zerbitzuaren memoria zehaztu balioetsia edo azterlana.
  • Elektrifikazio-obrak dituzten eskaerek (ordezkapena, linea elektrikoak lurperatzea, etab.) sare elektrikoaren jabe den konpainiak egindako proposamen tekniko-ekonomikoa aurkeztu beharko dute.
  • Oinarrizko azpiegiturako obrak egikaritzeko beharrezkoak diren desjabetze gastuei dagokienez, proiektu edo memoria balioetsia. Horrek desjabetzea eskatzen duen garatu beharreko jarduketa deskribatu behar du, desjabetu beharreko lurzatien edo finken aurreikuspena zehaztu, haien hedadura eta ezaugarriak adierazi eta desjabetzeko ondorioetarako balioetsi.
  • Edozein motatako berariazko babesa duten eraikinak direnean, izaera berezia justifikatzen duen txostena erantsi beharko da, erakunde eskudunak egina. Txosten horren ordez, sailkapen hori onesten duen argitalpen ofizialaren erreferentzia aurkeztu ahal izango da.
Erregistro elektroniko bakar batean aurkeztu beharreko gehieneko luzapena gainditzen duen dokumentazio osagarria aurkeztu behar bada, beste aurkezpen bat egin ahal izango da. Aurkezpen horretan, gutxienez, erregistro-zenbaki edo -kode indibidualizatuaren erreferentzia edo hura identifikatzeko informazio nahikoa jasoko da.

Zer behar dut?

  • BAKQ

    Ziurtagiri digitala 

Izapide hau Egoitza elektronikotik soilik egin daiteke.