Erreklamazioa eskatzea, informazio publikoa eskuratzeko eskubidea guztiz edo partzialki ukatzeagatik

Izapidetu

Epeak

Irekita

Hilabete, aurkaratutako egintza jakinarazten den egunaren hurrengotik zenbatzen hasita (errekurtsoa jarri zaion egintza esanbidezkoa bada).

Administrazio isiltasunaren ondorioak sortzen diren egunaren hurrengotik aurrera (errekurtsoa jarri zaion egintza presuntziozkoa bada), gehieneko eperik gabe.

Aurkeztu beharreko agiriak

Errekurtsogileak baiesten duen edozein

Zer behar dut?

  • BAK

    BAKQ 

    Ziurtagiri digitala

Erregistro orokorreko bulegoak
Probintzia plaza, 5
01001 Gasteiz

Izapidetu