Herrigune txikietan eraikuntza mota berriak sustatzeko dirulaguntzak eskatzea

Epeak

Itxita

Eskaerak aurkezteko, hogei eguneko epea egongo da, oinarri hauek Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera kontatuta.

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Eskaera inprimakia behar bezala beteta.

  • Egiteko lanen aurrekontua.

  • Lanen memoria.

  • Berreskuratu ezingo dela aurreikusten den jasandako BEZa.

Informazio gehiago

Ekonomia Garapenaren eta Lurralde Orekaren Saileko diputatuari aurkeztuko zaizkio eskaerak.

Erregistro Orokorra - Arabako Foru Aldundia

Probintzia plaza, 5

01011 Vitoria-Gasteiz

Itundutako erregistroa