Arabako kirol federazioetarako material ez-suntsikorra erosteko dirulaguntzak eskatzea

Epeak

Itxita

Aurkeztu beharreko agiriak

Eranskinean ageri den eredua baliatuz egin beharko da eskaera, eta Euskara, Kultura eta Kirol Saileko Kirol Zerbitzura bidaliko da.

Informazio gehiago

Kirol Zerbitzua

Probintzia plaza, 5-3. solairua

01001 Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945 18 18 18 / Luzapena: 52140 (Paco Garcia de la Torre)

e-maila: pglatorre@araba.eus 

Arabako Foru Aldundia - Erregistro Orokora

Probintzia plaza, 5

01001 Vitoria-Gasteiz

Itundutako erregistroak